Privatperson

Våra liv omgärdas och påverkas av juridiken. Vi gifter oss, skaffar barn och vi skiljer oss. Vi drabbas av skador och vi blir gamla. Vi köper en bil och vi säljer vårt hus. Vi sägs upp från våra jobb och vi hittar nya. De flesta vardagshändelser har en juridisk sida och när allt inte går som det var tänkt, då behöver vi ofta en advokat.

 

Skånes Advokatbyrå för Din talan när Du har hamnat i en tvist men vi hjälper Dig också att undvika dem. Här nedanför ser Du några av våra uppdragstyper:

 

 • Notarius Publicus-ärenden
 • Vårdnadstvister
 • Bodelningar
 • Arbetstvister
 • Brottmål
 • Äktenskapsförord
 • Testamenten
 • Personskador
 • Hyresjuridik
 • Upprättande av avtal
 • Fastighetsköp och fel i fastighet
 • Konsumentköp
 • Tvångsomhändertagande av barn

 

Fanns inte Din fråga med i listan? Skriv eller ring till oss så ger vi besked om vi kan hjälpa Dig.